Zajęcia plastyczne

  • Zajęcia plastyczne odbywają się w wybrane soboty

Zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane tematycznie dla poszczególnych grup wiekowych raz w miesiącu. W trakcie zajęć spotykają się osoby uzdolnione plastycznie, zarówno maluchy jak i ich opiekunowie. Dzieci pod okiem instruktora, wykonują prace przy wykorzystaniu różnorodnych technik i materiałów.